Kroppen er en helhet. Alle deler er knyttet til hverandre – direkte eller indirekte. 
For at kroppen skal fungere optimalt må det være balanse mellom alle disse delene – et indre samarbeid. Det strukturelle og det funksjonelle henger sammen. 
Ved å korrigere ubalanse i struktur, vil kroppen generelt kunne fungere optimalt og være i stand til og både opprettholde, helbrede og reparere.

▪   Lillehammer Osteopatiske Senter ble etablert i Nymosvingen på Lillehammer januar 2009, og har allerede et godt samarbeid med det lokale helsemiljøet. Klinikken har endret navn til Lillehammer Osteopati AS i juli 2013.

▪   Klinikkens mål har hele veien vært å gi våre pasienter kvalitet og personlig oppfølging, for å hjelpe dem tilbake til normal aktivitet så raskt som mulig.

▪   Klinikken holder til sammen med Din Beste Helse (ernæringsterapi) og Lillehammer Akupunktur